ՀԵՌՈՒՍՏԱԼՍԱՐԱՆԻ ՉԱՓՄԱՆ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՈՒՄ

Հարգելի գործընկերներ,
Տեղեկացնում ենք ձեզ, որ 2019 թ․ հունվարի 14-ից հեռուստալսարանի չափման համակարգում տեղի են ունենալու երկու փոփոխություններ:
ՀՀ Վիճակագրական Պետական Խորհրդի կողմից N Ե/913-18 պատասխանին կից տվյալների հիման վրա թարմացվելու են հաշվարկային հիմքերը։ Այլ կերպ ասած, վերանայվելու է յունիվերսը․
2018 թվականի նոյեմբերին ավարտված հիմնադիր ուսումնասիրության արդյունքների համապատասխան՝ մասամբ փոխարինվելու են տնային տնտեսությունները, ինչը որոշակիորեն ազդելու է չափման շրջանկներում ներառված ՏՏ կազմի ու կառուցվածքի ինչպես նաև հեռուստաազդանշանի ընդունման տեխնիկական հնարավորությունների քանակի ու տեսակների վրա։
Հարգանգով,
«Ադմոսֆեր-Արմենիա» ՓԲԸ թիմ